Naším cieľom

je vývoj, predaj a distribúcia stavebných materiálov, doplnkov a záhradných výrobkov predajcom stavebných materiálom, špecializovaných obchodov a konečným spotrebiteľom.

Pokrok v digitalizácii poskytuje koncovým spotrebiteľom množstvo údajov a informácií, čo zasa ovplyvňuje ich nákupné rozhodnutia. Požiadavky koncových používateľov týkajúce sa informácií, poradenstva, logistiky a služieb sa preto neustále menia. Preto sa usilujeme splniť tieto požiadavky. Na túto výzvu sme reagovali rozšírením ponuky produktov od renomovaných výrobcov a pracujeme na rozšírení ponuky prostredníctvom nášho nového elektronického obchodu na www.bauwebshop.sk.

> 400

distribútorov

> 2000

výrobkov

> 10

rokov skúseností

> 10 000

zákazníkov

Naším zámerom je

  • - podnikanie je zamerané na úplnú spokojnosť zákazníka
  • - neustále zvyšovanie obratu a posilňovanie značky spoluprácou s významnými obchodnými partnermi
  • - aktívne prispievať k ochrane životného prostredia a podnebia podporou výrobcov efektívne využívajúcich výrobné zdroje
  • - byť spoľahlivým zamestnávateľom, ktorý ponúka možnosť ďalšieho rozvoja a zároveň poskytuje moderné a bezpečné pracovné podmienky
  • - bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci