Onduline Classic Bitúmenová krytina

Ľahká strešná krytina vyrábaná z organických vlákien, nasýtená bitúmenom a tvarovaná tlakom pri vysokej teplote do tvaru vlnitých dosiek. Vhodná pre použitie ako strešná krytina na rôzne typy konštrukcií.

Onduline BASE Bitúmenová krytina

Ľahká strešná krytina vyrábaná z organických vlákien, nasýtená bitúmenom a tvarovaná tlakom pri vysokej teplote do tvaru vlnitých dosiek. Vhodná pre použitie ako strešná krytina na rôzne typy konštrukcií.

Onduline EASYFIX Intense Bitúmenová krytina

Ľahká strešná krytina vyrábaná z organických vlákien, nasýtená bitúmenom a tvarovaná tlakom pri vysokej teplote do tvaru vlnitých dosiek. Vhodná pre použitie ako strešná krytina na rôzne typy konštrukcií.

Onduline klince

Onduline klince s plastovou hlavičkou a protikoróznym pozinkovaným hrotom.

Onduline TEX vruty

Pre upevňovanie vlnitých bitúmenových strešných krytín. Z tvrdenej ocele, UV stabilný.

Vlnová výplň Onduline

Vlnová výplň slúži k vyplneniu profilu vĺn.

Onduline A100 Hrebenáč

Strešný hrebenáč pre dosky Onduline Classic a Base.

Onduline D100 Štítová lišta

Štítová lišta k doskám Onduline a Onduvilla sa používa ako ľahké a estetické ukončenie štítov strechy. Je vyrobená z identického materiálu ako strešná krytina Onduline.

Onduline A100 Intense Hrebenáč

Strešný hrebenáč lakovaný pre dosky Onduline EASYFIX Intense.

Onduline D100 Intense Štítová lišta

Lakovaná štítová lišta k doskám Onduline EASYLINE a Onduline EASYFIX sa používa ako ľahké a estetické ukončenie štítov strechy. Je vyrobená z identického materiálu ako strešná krytina Onduline.